Pars Saffrons samarbetspartner – Tarvand Saffron Co. –

innehar alla certifikat inom branschen (både nationellt och internationellt)

 

Kvalitet är en oumbärlig del av Tarvand Saffron’s organisation som är djupt rotad i företagets grundsyn.

Tarvand Saffron Co. har många certifikat som själva talar om deras engagemang för produktkvalitet.

 

I strävan av att erbjuda produkter av högsta kvalitet, följer Tarvand Saffron Co. ett strikt kvalitetsledningssystem. De använder sig av ett antal utrustningar för kvalitetskontroll och senaste maskinerier i deras anläggningar för att kontrollera väsentliga parametrar av produkterna vid varje nivå.