Produkter

Här följer Pars Saffrons kvalitetsklasser för saffran:

1. Sargol (S): Coupé
Det iranska saffran av den högsta kvaliteten är känt som “Sargol”.

Läs mer här >>

1. Sargol (S): Coupé
Det iranska saffran av den högsta kvaliteten är känt som “Sargol”. I Spanien används beteckningen “Coupé”. Det innehåller enbart de röda märkesflikarna från saffranskrokusens pistiller och har därför en exklusiv arom, smak och färg. I kvaliteten Sargol separeras de röda märkesflikarna från stiftet före torkningsprocessen. Detta gör att saffranet behåller sin klara, röda färg och resulterar i en färgstyrka mellan 225 och 260. Sargol är tillgängligt i två olika kvaliteter: Sargol (S1) och Sargol (S2).
Sargol (S1):
I den här kvalitetsklassen är märkesflikarna starka och helt fria från stift. Märkesflikarna är därför korta med en färgstyrka på 240 och 260 USP eller högre. Detta är den bästa saffran som finns att tillgå.
Sargol (S2):
I den här kvalitetsklassen är märkesflikarna inte lika starka som hos saffran av kvalitet S1. Märkesflikarna är även här kortklippta med väldigt litet eller ingen av stiften kvar. Den genomsnittliga färgstyrkan är högre än 225 USP.

2. Pushali (P1): Mancha
I den här kvalitetsklassen är märkesflikarna förenade i grupper om två eller tre i slutet av stiften.

Läs mer här >>

2.Pushali (P1): Mancha
Den här kvalitetsklassen är märkesflikarna förenade i grupper om två eller tre i slutet av stiften, där märkesflikarna övergår i blekt röd. Detta ger en något lägre färgstyrka på omkring 220-230 USP. Den här kvaliteten på saffran lämpar sig utmärkt för presentförpackningar av olika slag.

3. Lång Pushali: Rio
Innehåller maximum 10 mm av den gula delen av stiften.

Läs mer här >>

3. Lång Pushali: Rio
Den här kvalitetsklassen är märkesflikarna klippta något längre än Pushali med maximum 10 mm av den gula delen av stiften.

4. Dasteh (C1): Bunch
Den här kvalitetsklassen innehåller hela ståndarsträngen (Pistillen), med mindre gult och mera rött.

Läs mer här >>

3. Dasteh (C1): Bunch
Dasteh är originalkvaliteten i Iran. De flesta odlare är vana att skörda saffran i denna form där hela ståndarsträngen behålls. Olika kvalitetskategorierna I-IV produceras av dasteh beroende på hur mycket av det gula stiftet som lämnas kvar. Vår Dasteh är av högsta kvalitet (C1) innehåller hela ståndarsträngen, med mindre gult och mera rött.
alla2-1

Saffran av samtliga kvaliteter finns tillgängliga som hela, grovmalt eller pulver.

Förpackningstyper:

Pars Saffron är det enda företag inom norden med ett komplett utbud av Saffransprodukter.

 

Vi tillhandahåller saffran i bulk dvs. 500 gr. och 1000 gr., samt olika förpackningsstorlekar och

kan även producera kundspecifika blandningar och förpackningar.

 

Ytterligare information kan lämnas vid förfrågan.